Polityka prywatności i cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO ARGE


1. Niniejsza polityka prywatności sklepu internetowego ARGE (dalej: „Polityka”) ma charakter informacyjny i nie jest źródłem obowiązków dla Klientów Sklepu Internetowego ARGE. 


2. Administratorem danych osobowych pozyskanych:


a. za pośrednictwem sklepu internetowego ARGE (w tym z wykorzystaniem plików cookies) lub innych sposobów komunikacji z Klientem;


jest Arge Paliwa spółka z o.o., adres: ul. Wielicka 22a, 30-552 Kraków, nr tel.: +48 12 631 61 10, KRS 0000271750, NIP 6792916969, Regon 120383399, indywidualny numer rejestrowy (BDO) 000066033, e-mail: biuro@arge.pl; Administrator jest  równocześnie Sprzedawcą


3. Podstawą prawną przetwarzania pozyskiwanych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b, c, f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4.05.2016 roku), a w zakresie świadczenia usługi dodatkowej Newslettera oraz plików „cookies” także art. 6 ust. 1 lit. a w/w Rozporządzenia.


4. Prawnie uzasadniony interes Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4.05.2016 roku) polega na zabezpieczeniu dla Administratora znajomości danych na potrzeby ewentualnego dochodzenia roszczeń, jakie mogą powstać w związku z działaniem Sklepu Internetowego.


5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane przetwarza oraz zapewnia, że zbierane przez niego dane osobowe są:


1. przetwarzane zgodnie z prawem,


2. zbierane w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach,


3. adekwatne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;


4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;


5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane; 


6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych.


6. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:


a. zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub podjęcie działań na żądanie przyszłego Klienta przed jej zawarciem (w szczególności potwierdzenia złożenia Zamówienia, wysłania do Klienta wybranego Towaru, skontaktowania się z Klientem w razie potrzeby);


b. świadczenie usług dodatkowych (Formularz kontaktowy, Newsletter, prowadzenie Konta Klienta) lub podjęcie działań na żądanie przyszłego Klienta przed zawarciem umowy sprzedaży (np. składanie zamówień bez konieczności każdorazowego wypełniania formularzy, dostępu do historii zakupów etc. oraz umożliwienia korzystania z innych usług dostępnych na naszej stronie);


c. przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji;


d. prezentowanie spersonalizowanych ofert handlowych dotyczących Towarów lub usług Administratora przeznaczonych dla wszystkich odbiorców;


e. wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów, w szczególności podatkowych, rachunkowych etc.


f. prowadzenie korespondencji z Klientami, w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Klientów.


7. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów:


a. korzystających ze Sklepu Internetowego : 


I. dane osobowe podane w formularzu rejestracji i składaniu Zamówień w Sklepie Internetowym (imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres [ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj], adres zamieszkania [jeżeli jest inny niż adres dostawy], nr rachunku bankowego oraz pozostałe dane zebrane w trakcie korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego;


II. dane osobowe podane w celu korzystania z newslettera, podawane podczas korzystania z formularza kontaktowego, czy przekazywane podczas składania reklamacji;


III. inne dane w szczególności uzyskane w oparciu o aktywność Klienta w Internecie w tym uzyskane za pośrednictwem sklepu internetowego lub innych kanałów komunikacji z Klientem, z wykorzystaniem technologii cookies i podobnych, 


8. Podanie danych osobowych przez Klienta w Sklepie Internetowym jest dobrowolne, jednak niezbędne do skorzystania ze Sklepu Internetowego w szczególności do złożenia przez Klienta Zamówienia, Rejestracji, zawarcia Umowy Sprzedaży, zapisania się do Newslettera.


9. Odbiorcą pozyskiwanych danych osobowych będzie:


a. osoby zapewniające obsługę Administratora, w tym podmioty, którym powierzono świadczenie usług z zakresu rachunkowości i archiwizacji danych, obsługi Sklepu Internetowego oraz właściwe merytorycznie dla realizacji celu do jakiego dane zostały przekazane


b. podmioty świadczące usługi dostarczania przesyłek


c. podmioty pośredniczące w realizacji płatności


d. dostawcy towarów stanowiących ofertę Sklepu Internetowego w zakresie obsługi ew. promocji


e. organy administracji publicznej, w zakresie w jakim są one upoważnione do kontroli Administratora 


10. Każdemu Klientowi przysługuje w każdym czasie prawo do:


a. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 


b. dostępu do danych osobowych (w tym np. otrzymania informacji, które dane osobowe są przetwarzane);


c. żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania (np. jeśli dane osobowe są nieprawidłowe) lub usunięcia Danych Osobowych (np. w przypadku, gdy były one przetwarzane niezgodnie z prawem);


d. cofnięcia każdej wyrażonej Administratorowi zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.


e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych dokonywanego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej, w tym w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu,


11. Klient w każdej chwili może wycofać udzieloną uprzednio zgodę - bez podawania przyczyny. Wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.


12. Klient w każdej chwili może żądać usunięcia swoich danych – bez podawania przyczyny. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza, że zostanie usunięte Konto Klienta w Sklepie Internetowym Arge, a dane osobowe Klienta nie będą przetwarzane.


13. Dane Osobowe mogą być przechowywane przez okres korzystania ze sklepu internetowego Arge (przy czym mogą zostać usunięte po trzech latach od ostatniej aktywności Klienta w ramach Sklepu Internetowego), a jeśli związane są z technologią cookies, w zależności od kwestii technicznych, do czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki / urządzenia.


Jeżeli przetwarzanie Danych Osobowych jest uzależnione od zgody Klienta, Dane Osobowe mogą być przetwarzane dopóki nie zostanie ona cofnięta.


Podane dane osobowe będą ponadto przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą wyniknąć w związku z zawartą pomiędzy Klientem a Administratorem umową sprzedaży oraz zobowiązań podatkowych Administratora lub czas dłuższy jeżeli jest to uzasadnione sytuacją prawną Administratora.


14. Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych mogą być zgłaszane w jeden z poniższych sposobów:


a. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@arge.pl


b. pisemnie na adres: 38-457 Szczepańcowa ul. Przemysłowa 5


c. Za pośrednictwem formularza kontaktowego


15. Pliki „cookies” to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (komputerach, telefonach, etc.) przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.


16. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:


a) dostosowania zawartości stron WWW do preferencji użytkownika oraz optymalizacji procesu korzystania ze stron internetowych


b)tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.


17. Administrator stosuje dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” (pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania, a następnie są automatycznie usuwane z urządzenia użytkownika oraz „stałe” (pliki, które pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika). Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej podlegają ich własnej polityce prywatności.


18. Zgodami na wykorzystywanie plików cookies Klient może zarządzać modyfikując ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.


19. Standardowo przeglądarki internetowe lub inne oprogramowania zainstalowane na komputerze bądź innym urządzeniu użytkownika podłączonym do sieci dopuszczają umieszczanie określonego rodzaju plików „cookies” na takim urządzeniu. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej lub informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. W ten sposób również zgoda wyrażona na korzystanie z tej technologii może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana (zablokowanie zapisywania ciasteczek w przyszłości).


20. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 


21. Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Drogi Użytkowniku

Aby móc świadczyć Ci usługi na najwyższym poziomie serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane w Twojej przeglądarce internetowej. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies w Twojej przeglądarce.